در حال بارگذاری...

هوشمندسازی پارکینگ

/هوشمندسازی پارکینگ
هوشمندسازی پارکینگ 2018-05-03T19:21:09+00:00

کنترل هوشمند روشنایی پارکینگ

سیستم هوشمندسازی روشنایی پارکینگ در بر گیرنده کنترل ۲۴ ساعته روشنایی از طریق مانیتورینگ توسط اپراتور یا به صورت هوشمند توسط سنسورهای موجود در طبقات پارکینگ می تواند انجام شود کنترل هوشمند روشنایی پارکینگ توسط سنسورها به این صورت عمل می کند که اگر میزان نور محیط پارکینگ به علت وجود آلاینده های خودرو یا در شرایط ابری بودن آسمان میزان نور کم تر از میزان کافی باشد به صورت هوشمند نور پارکینگ از طریق برنامه از قبل تعریف شده توسط چراغ های موجود تامین می گردد و در پارکینگ های خصوصی میتوان کنترل نور محل پارک خودرو توسط هر کاربر کنترل شود.

کنترل هوشمند فن های تهویه پارکینگ

سیستم هوشمند تهویه پارکینگ در زمان پیک تردد وسایل نقلیه، سیستم تخلیه هوا را روشن و در زمان‌های کم تردد، به منظور افزایش بهره‌وری انرژی، زمان فعال بودن فن‌ها را کاهش می‌دهد. این سیستم همواره غلظت CO2 و سایر آلاینده‌ها را با استفاده از سنسورهای مختلف، مانیتور کرده و با فعال‌سازی هوشمند فن‌های تخلیه هوا، غلظت این آلاینده‌ها و  گازهای سمی را در سطح طبیعی حفظ می‌کند سیستم هوشمند تهویه پارکینگ محدودیتی برای استفاده در جت فن ها و هواکش های موجود نداشته و قابلیت اجرا برای تمامی تجهیزات موجود را دارد

راهنمای هوشمند پارکینگ

راهنمای هوشمند پارکینگ می‌تواند از طریق سیستم مدیریت پارکینگ محقق شود. به این صورت که در سیستم هوشمند راهنمای پارکینگ، مسیر هر وسیله نقلیه از ورودی تا محل پارکینگ تعیین شده توسط چراغ‌های راهنما ، فرد مورد نظر را هدایت می کند که این امر باعث راحتی فرد در پیدا کردن محل پارک خودرو در پارکینگ های عمومی می باشد همچنین در پارکینگ های ساختمان های مسکونی می توان با ورود هر خودرو خاص محل پارک مختص به فرد روشن گردد که این امر سبب کاهش مصرف انرژی می باشد.

در صورت نبود سیستم هوشمند پیدا کردن جاي پارك به خصوص در ساعات شلوغی مشکل زا می شود.

فضاهایی وجود دارند که در نقاط دور افتاده تر قرار دارند و قابل روئیت نیستند و به ندرت اشغال می شوند.

با در نظر گرفتن روند بسیار سریع رشد تکنولوژي و براي عقب نماندن از فن آوري روز، امروزه تمام پروژه ها نیازمند یک سیستم هوشمند براي ارتقاء وجه ساختمان می باشند.