سوالات متداول

/سوالات متداول
سوالات متداول 2018-04-17T16:53:31+00:00
سناریو در خانه هوشمند به چه معناست؟ 2018-04-18T19:44:48+00:00

سناریو از واژه ی لاتین Scenario گرفته شده است که دارای معنی واحد و تعابیر مختلفی است؛ که در زمینه های مختلف همچون نظامی, هنر, سیاست و مدیریت استفاده می شود و به معنی طرح کلی وضعیت موجود است.سناریو در خانه ی هوشمند به معنی مجموع تنظیمات و کنترل های دلخواه بر روی کلیه وسایل و وضعیت خانه است. زمان اجرای این تغییرات نیز خود قابل برنامه ریزی هستند که می تواند به صورت زمانبندی شده و یا در پی تغییر وضعیتی در منزل رخ دهد.در ادامه برخی از سناریو های مرسوم آورده شده است ولی باید بر روی این موضوع تاکید کرد که سناریو در خانه ی هوشمند مفهومی بسیار گسترده تر از عباراتی که در ادامه آمده است دارند و هر وضعیتی اعم از صدا، نور، امنیت و غیره قابل پیاده سازی میباشد.

آیا با سیستم هوشمند از خارج از محیط می توان ساختمان خود را کنترل کنیم؟ 2018-04-18T18:51:43+00:00

بله با استفاده از شبکه اینترنت به راحتی قابل کنترل می باشد