پروژه میگون

//پروژه میگون
پروژه میگون 2018-04-25T20:31:53+00:00

توضیحات

نام پروژه:میگون
نام کارفرما :سرکار خانم مهندس مهدوی

توضیحات :
نوع کاربری : مسکونی
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی
برند هوشمند سازی : برکر آلمان
آدرس پروژه : میگون

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: