پروژه جهانی

//پروژه جهانی
پروژه جهانی 2018-04-16T11:24:32+00:00

توضیحات

نام پروژه:فرشته
نام کارفرما :جناب آقای مهندس جهانی

توضیحات :
نوع کاربری : مسکونی
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی
برند هوشمند سازی : برکر آلمان
آدرس پروژه : خیابان فرشته

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: