پروژه پیام

//پروژه پیام
پروژه پیام 2018-04-16T12:13:10+00:00

توضیحات

نام پروژه:پیام
نام کارفرما :جناب آقای مهندس ملکی

توضیحات :
نوع کاربری : مسکونی
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی
برند هوشمند سازی : برکر آلمان
آدرس پروژه : لواسان ، کمربندی

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: