پروژه یخچال

//پروژه یخچال
پروژه یخچال 2018-04-16T10:46:30+00:00

توضیحات

نام پروژه:یخچال
نام کارفرما :جناب آقای مهندس مهرریزی

توضیحات :
نوع کاربری : مسکونی ، تجاری
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی
برند هوشمند سازی : برکر آلمان
آدرس پروژه : خیابان شریعتی ، خیابان یخچال

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: