پروژه یاقوتی

//پروژه یاقوتی
پروژه یاقوتی 2018-04-16T11:31:15+00:00

توضیحات

نام پروژه:یاقوتی
نام کارفرما :جناب آقای دکتر یاقوتی

توضیحات :
نوع کاربری : مسکونی
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی
برند هوشمند سازی : اشنایدر
آدرس پروژه : خیابان دربند

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: