پروژه ویلا مسکونی سیرجان

//پروژه ویلا مسکونی سیرجان
پروژه ویلا مسکونی سیرجان 2018-05-05T11:53:39+00:00

توضیحات

نام پروژه:سیرجان
نام کارفرما :جناب آقای مهندس باسفهرجامی

توضیحات :
نوع کاربری : ویلا مسکونی
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی
برند هوشمند سازی : اشنایدر

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: