پروژه ویلا مسکونی آبسرد

/, برکر/پروژه ویلا مسکونی آبسرد
پروژه ویلا مسکونی آبسرد 2018-05-05T12:26:33+00:00

توضیحات

نام پروژه:پیام
نام کارفرما :جناب آقای دکتر موذنی

توضیحات :
نوع کاربری : ویلا مسکونی
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی

جزئیات

دسته بندی ها: