پروژه ویلا لواسان اتحاد

//پروژه ویلا لواسان اتحاد
پروژه ویلا لواسان اتحاد ۱۳۹۷-۹-۷ ۱۲:۲۲:۵۸ +۰۳:۳۰

توضیحات

نام پروژه:اتحاد
نام کارفرما :جناب آقای مهندس فتاحی

توضیحات :
نوع کاربری : ویلا مسکونی
نوع هوشمند سازی : طراحی و اجرای کامل هوشمندسازی