پروژه ویلای مسکونی هوشمند

/, برکر/پروژه ویلای مسکونی هوشمند
پروژه ویلای مسکونی هوشمند 2018-05-05T12:04:01+00:00

توضیحات

نام پروژه:هومند
نام کارفرما :جناب آقای دکتر محمدزاده

توضیحات :
نوع کاربری : ویلای مسکونی
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: