پروژه هوشمند ویلایی جردن

//پروژه هوشمند ویلایی جردن
پروژه هوشمند ویلایی جردن 2019-07-16T11:21:46+00:00

توضیحات

نام پروژه:ویلا مسکونی جردن
نام کارفرما :جناب آقای مهندس میری

توضیحات :
نوع کاربری :  مسکونی
نوع هوشمند سازی : طراحی و اجرای کامل هوشمندسازی