پروژه مطهری

//پروژه مطهری
پروژه مطهری 2018-05-05T11:15:21+00:00

توضیحات

نام پروژه:مطهری
نام کارفرما :جناب آقای مهندس میری نژاد

توضیحات :
نوع کاربری : مسکونی
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی
برند هوشمند سازی : برکر آلمان

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: