پروژه مسکونی آسمان ۳

/, برکر/پروژه مسکونی آسمان ۳
پروژه مسکونی آسمان ۳ 2018-05-05T12:12:10+00:00

توضیحات

نام پروژه:آسمان سه
نام کارفرما :جناب آقای مهندس حسن پور

توضیحات :
نوع کاربری : مسکونی
نوع هوشمند سازی : طراحی و اجرای کامل هوشمندسازی

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: