پروژه شریفی منش

//پروژه شریفی منش
پروژه شریفی منش 2018-04-16T12:00:38+00:00

توضیحات

نام پروژه:صائب
نام کارفرما :جناب آقای مهندس میری

توضیحات :
نوع کاربری : مسکونی
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی
برند هوشمند سازی : برکر آلمان
آدرس پروژه : خیابان فرشته ، شریفی منش

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: