پروژه دریا نور

//پروژه دریا نور
پروژه دریا نور 2018-04-16T11:17:57+00:00

توضیحات

نام پروژه:دریا نور
نام کارفرما :جناب آقای مهندس حسینی

توضیحات :
نوع کاربری : اداری ، تجاری ، پارکینگ
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی
برند هوشمند سازی : برکر آلمان
آدرس پروژه : چهار راه کامرانیه

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: