پروژه دادمان دو

//پروژه دادمان دو
پروژه دادمان دو 2018-05-05T11:28:17+00:00

توضیحات

نام پروژه:دادمان دو
نام کارفرما :جناب آقای مهندس تحیری

توضیحات :
نوع کاربری : اداری ، تجاری
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی
برند هوشمند سازی : برکر آلمان

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: