پروژه بهداد

//پروژه بهداد
پروژه بهداد 2018-05-05T11:24:33+00:00

توضیحات

نام پروژه:بهداد
نام کارفرما :جناب آقای مهندس بحرینی

توضیحات :
نوع کاربری : مسکونی
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی
برند هوشمند سازی : برکر آلمان

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: