پروژه آبکوه

//پروژه آبکوه
پروژه آبکوه 2018-04-16T11:44:24+00:00

توضیحات

نام پروژه:آبکوه
نام کارفرما :سرکار خانم مهندس شفیع فر

توضیحات :
نوع کاربری : مسکونی
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی
برند هوشمند سازی : برکر آلمان
آدرس پروژه : خیابان فرمانیه

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: