لواسان

//لواسان
لواسان 2018-11-28T12:05:33+00:00

توضیحات

نام پروژه:کوی یاس
نام کارفرما :جناب آقای مهندس کیانزاد

توضیحات :
نوع کاربری : مسکونی
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی
برند هوشمند سازی : برکر آلمان
آدرس پروژه : لواسان ، کوچه یاس

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: