پروژه صائب

//پروژه صائب
پروژه صائب 2018-04-23T12:36:55+00:00

توضیحات

نام پروژه:صائب
نام کارفرما :جناب آقای دکتر منجم زاده

توضیحات :
نوع کاربری : مسکونی
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی
برند هوشمند سازی : برکر آلمان

اجرا و طراحی تاسیسات الکتریکال

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: