پروژه دادمان یک

//پروژه دادمان یک
پروژه دادمان یک 2018-05-05T11:18:12+00:00

توضیحات

نام پروژه:دادمان یک
نام کارفرما :جناب آقای مهندس تحیری

توضیحات :
نوع کاربری : اداری و تجاری
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی
برند هوشمند سازی : برکر آلمان

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: