پروژه بیمارستان ۳۵۸ تختخوابی امام متقین علی (ع)

/, برکر/پروژه بیمارستان ۳۵۸ تختخوابی امام متقین علی (ع)
پروژه بیمارستان ۳۵۸ تختخوابی امام متقین علی (ع) ۱۳۹۷-۲-۱۵ ۱۱:۱۸:۴۰ +۰۴:۳۰

توضیحات

نام پروژه:بیمارستان ۳۵۸ تختخوابی امام متقین علی (ع)
نام کارفرما :آقای مهندس آل احمد و دکتر شامل

توضیحات :
نوع کاربری : بیمارستان
نوع هوشمند سازی : طراحی و اجرای کامل هوشمند سازی و پارکینگ هوشمند

 

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: