پروژه بوستان

//پروژه بوستان
پروژه بوستان 2018-04-16T12:20:42+00:00

توضیحات

نام پروژه:بوستان
نام کارفرما :جناب آقای مهندس جواهری

توضیحات :
نوع کاربری : مسکونی ، تجاری
نوع هوشمند سازی : روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، پرده برقی
برند هوشمند سازی : اشنایدر
آدرس پروژه : خیابان پاسداران، بوستان

جزئیات

مهارت های موردنیاز:

دسته بندی ها: